சங்கரனின் சம்மட்டி அடி 2 - செல்வம் நிலையாமைListen now (10 min) | Adi Sankaracharya's Bhaja Govindam - Sloka 2 - Podcast in Tamil
சங்கரனின் சம்மட்டி அடி 1 - யாக்கை (உடல்) நிலையாமைListen now (16 min) | The first Sloka of Adi Sankara’s Bhaja Govindam.
சங்கரனின் சம்மட்டி அடிகள்-முகவுரைListen now (9 min) | A podcast in Tamil on Adi Sankaracharya’s Bhaja Govindam
1
Good Morning. Starting from Deepavali (24th October), a new series of blogs titled Sankara’s Smithy (Forge shop) will be brought out on a…
பாமரனான நான், வேதாந்தம் பற்றி அறிய முற்படும் போது அறியாமை, தடுமாற்றம், தவறுகள் என பல முன்னின்று தடை போடும். அப்போதெல்லாம் எனக்கு தேவை என நான் தேடுவது…
முகவுரை முந்தைய பகுதியில், இறையன்பு எனும் பக்திக்கு இறையறிவு வேண்டும். சிரத்தை வேண்டும். பக்தியைப் பெற பல நியமங்கள் உண்டு என்று எல்லாம் அறிந்தோம்…
முகவுரை - ஒரு குப்பனின் கதை முந்தைய பதிவில், சிரத்தையைப் பற்றிய கருத்துக்களை ஆய்ந்தோம். பகுதியின் முடிவில், பக்தியோடு சேர்ந்தே வருவது சிரத்தை. பக்தி…
சிரத்தை - Shraddhaa - श्रद्धा
See all

A common man’s Vedanta ; பாமரனின் வேதாந்தம்